• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một Nguyên Nhân Mới Cho Tiến Trình Phong Thánh

Cho đến nay, có hai con đường chính để mở hồ sơ phong thánh, đó là: tử đạo; thực hành nhân đức anh hùng; bây giờ thêm một con đường nữa là hiến dâng mạng sống mình cho tha nhân, sẵn sàng đón nhận cái chết chắc chắn vì muốn theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã trao hiến mạng sống mình cho chúng ta.

 

Tự sắc "Mitis Judex Dominus Jesus" Và "Mitis et Misericords Jesus" Về Cải Tổ Luật Hôn Nhân - 08-09-2015

Theo tin của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, thì ngày 8 tháng 9 hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã ban hành hai Tự Sắc lần lượt tên là Mitis Judex Dominus Jesus và Mitis et Misericords Jesus để cải tổ các thủ tục liên quan đến việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu.

Tự Sắc Nghi Lễ Phụng Tự (Summorum Pontificum) Của Đức Thánh Cha Benedict XVI 07-07-2007

Được kể là hợp luật khi cử hành Thánh Lễ theo bản tiêu biểu của Sách Lễ Rôma do Chân Phước Gioan XIII công bố năm 1962 và chưa bao giờ bị hủy bỏ, như một hình thức ngoại thường trong Phụng Vụ của Giáo Hội.

Tự Sắc "Motu Proprio" Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Thành Lập Bộ Thông Tin Tòa Thánh

LTS: Ngày thứ Bẩy 27 tháng Sáu năm 2015, Tòa Thánh đã công bố một Tông Thư dưới dạng Tự Sắc của Đức Thánh Cha thành lập Bộ Thông Tin Tòa Thánh.

Tự Sắc Việc Quản Lý Tài Sản Kinh Tế Của Toà Thánh (Fidelis et Dispensator Prudens) Của Đức Thánh Cha Phanxicô 24-02-2014

Việc quản lý các lĩnh vực kinh tế và tài chính của Toà Thánh gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của Toà thánh, không chỉ trong việc phục vụ thừa tác vụ phổ quát của Đức Thánh Cha, mà còn liên quan đến công ích, theo quan điểm phát triển con người toàn vẹn.

Tự Sắc Lavanda Dei Piedi Nella Liturgia Della Messa In Coena Domini (Về Rửa Chân Trong Thánh Lễ Tiệc Ly) Của ĐGH Phanxicô – Ngày 20-12-2014

Tôi thay đổi quy định, kể từ nay, các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người được tham dự vào nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa.

Tự Sắc “Mitis Iudex Dominus Iesus” Về Cải Tổ Hôn Nhân Của Đức Thánh Cha Phanxicô – 15-08-2015

Việc phục hồi sự gần gũi giữa Thẩm Phán và các tín hữu, sẽ không thể nào thành công nếu Hội Đồng Giám Mục không khuyến khích từng vị Giám Mục và cùng nhau giúp đỡ để tiến hành việc cải tổ thủ tố tụng hôn nhân.

Catechesis.Net