• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hiến Chế Phụng Vụ - Sacrosanctum Concilium - 1963 (1)

Thánh Công Đồng nhận thấy mình có bổn phận đặc biệt phải lo canh tân và phát huy Phụng vụ, để giúp cho đời sống Kitô hữu nơi các tín hữu ngày càng tăng triển

 

Công Đồng Vatican II: Sắc Lệnh Về Chức Vụ Và Đời Sống Linh Mục (Presbyterorum Ordinis) 07-12-1965

Danh từ “hàng Linh Mục” đươc chọn với mục đích để chỉ định toàn thể hàng ngũ Linh Mục. Chúa Giêsu đã cho toàn thể Dân Chúa tham dự vào chức linh mục của Người nhưng Người còn muốn thiết lập những “thừa tác viên” của Người

Tóm Lược Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem)

Thánh Công Ðồng muốn phát động mạnh mẽ hơn việc tông đồ của dân Thiên Chúa.  Trong những buổi đầu của Hội Thánh, việc tông đồ này thật là hăng say và kết quả.

Sắc Lệnh Về Giáo Dục Kitô Giáo (Gravissimum Educationis)

Vai trò vô cùng quan trọng của việc giáo dục trong đời sống con người và ảnh hưởng của nó luôn gia tăng trên đà tiến triển của xã hội hiện nay đã được Thánh Công Ðồng đặc biệt lưu ý

Ngày Khai Mạc Và Bế Mạc Công Đồng Vatican II - Những Cột Mốc Lịch Sử

50 năm sau, Công đồng này vẫn còn là một niềm cảm hứng nhưng đồng thời cũng là một nỗi ám ảnh cho cả những ai muốn hay sợ việc Giáo hội phải mở ra với thế giới hôm nay như Vatican II chủ trương

Karl Rahner: Tiến Tới Một Lối Giải Thích Thần Học Nền Tảng Về Vatican II

Trước nhất, Công Đồng lần đầu tiên chính thức là một công đồng của Giáo Hội thế giới. Ta chỉ cần so sánh nó với Vatican I thì thấy ngay rằng Công Đồng lần này là một biến cố mới về phương diện pháp chế chính thức.

Vatican II - "Một Công Đồng Bất Ngờ"

Gần bốn năm sau, ngày 11-10-1962, đến lượt toàn thế giới  tràn vào Đền thờ Thánh Phêrô. Chưa bao giờ Giáo hội Công giáo có nhiều giám mục đến thế và cũng chưa bao giờ người ta thấy các ngài tập trung về đông đến thế

Hai Thần Học Gia Karl Rahner Và Joseph Ratzinger Trong Những Vấn Đề Liên Hệ Với Công Đồng Vatican II

Với việc tham gia của họ vào Công Đồng Vatican II, hai nhà thần học Đức đã trở thành chủ yếu trong việc lên khuôn Đạo Công Giáo hiện đại, ít có ai sánh bằng. Đó là Karl Rahner và Joseph Ratzinger.

Công Đồng Vatican II: Một Khóe Nhìn Tổng Hợp

Lời tuyên bố về một công đồng gây ngạc nhiên cho nhiều người Công giáo. Không có công đồng chung nào được triệu tập từ Công đồng Vatican I.

Lối Nhìn Và Những Đóng Góp Của Nhà Thần Học Yves Congar Trong Công Đồng Vaticano II

Yves Congar là một linh mục Dòng Đa Minh, được coi như một trong các thần học gia sáng chói nhất của Công Giáo trong thế kỷ 20. Nổi tiếng vì các công trình về Giáo Hội học

Những Cột Mốc Quan Trọng Của Công Đồng Vatican II

11-9-1962 : Đức Gioan XXIII ngỏ lời với toàn thế giới qua thông điệp truyền thanh Ecclesia Christi, lumen gentium. 11-10-1962 : Đức Gioan XXIII khai mạc công đồng, gần 2500 giám mục, bề trên các dòng tu tham dự.

Công Đồng Vatican II Dưới Nhãn Quan Của Các Chuyên Viên Tham Dự

Với một thái độ tự phát vĩ đại, các nghị phụ đã đáp ứng các đường hướng hết sức rõ ràng của Đức Phaolô VI trong diễn văn khai mạc đầy gợi hứng của ngài. Một cách mau mắn và đúng mục tiêu, ngài định ra tập chú cho khóa họp này của Công Đồng.

Kỷ Niệm 45 Công Đồng Vatican II: Kim Chỉ Nam Cho Thế Kỷ XXI

Khai mạc ngày 11-10-1962 theo quyết định của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, Công đồng Vatican II đã bế mạc ngày 8-12-1965 dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI.

Vaticano II: Những Thành Tựu Và Thách Đố Về Thánh Kinh

“Dei Verbum” coi mình như tiếp nối của hai công đồng trước đây từng bàn tới Thánh Kinh: Công Đồng Trent (1545-63) và Công Đồng Vatican I (1869-70), và giống hai Công Đồng này, nó cũng dành rất nhiều chỗ để nói về ngữ cảnh rộng lớn của Thánh Kinh

Công Đồng Vaticanô II: Đại Kết, Tự Do Tôn Giáo, Liên Hệ với Các Tôn Giáo Ngoài Kitô Giáo và Sứ Vụ Truyền Giáo

Trong các văn kiện của Công Đồng có ba văn kiện đề cập đến những vấn đề mà các Công Đồng trước đây không đề cập đến là vấn đề Tự Do Tôn Giáo, Đại Kết và liên hệ với các Tôn Giáo Ngoài Kitô Giáo.

Công Đồng Vatican II : Giáo Hội Có Một Cơ May Để Đối Thoại

Yves Congar (1904-1995), người Pháp, là một linh mục Dòng Đa Minh và là một thần học gia về Giáo hội học nổi tiếng với nhiều tác phẩm thần học.

Catechesis.Net