• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
School20of20Athens

Nét Đẹp Trong Lịch Sử Triết Học

Ai cũng có ý niệm về cái đẹp, nhưng chắc sẽ gặp lúng túng khi phải giải thích: “Đẹp là gì? Cái gì đẹp? Dựa vào đâu là khẳng định rằng một người hay một vật nào đó là đẹp?”.

 

Những Nét Chính Của Xã Hội Hy Lạp Thời Thượng Cổ

Lịch sử của nền văn minh đô thị Hy-lạp thời thượng cổ là một lịch sử rất ngắn ngủi so với các nền văn minh khác như Ấn Độ hay Trung Hoa. Những bộ lạc thuộc chủng tộc Aryen, ở Bắc Trung Âu khoảng 2.000 năm trước Tây lịch

Catechesis.Net