• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bản Chất Căn Nguyên: Chất Liệu Và Hình Thế

Chất liệu và hình thế, xét như những nguyên lý nội tại của mọi thực tại vật thể, được nghiên cứu rộng rãi trong Triết Học về Thiên Nhiên.

 

Bản Chất Căn Nguyên Tính: Bản Chất Và Phân Loại Căn Nguyên

Một căn nguyên có thể được định nghĩa như điều vốn ảnh hưởng thực sự và tích cực đến một sự vật, khiến cho sự vật đó lệ thuộc mình cách nào đó

Cấu Trúc Siêu Hình Của Hữu Thể: Esse - Hiện Thể Tối Hậu Của Một Hữu Thể

Việc có nhiều thụ tạo cho ta biết có nhiều mức độ hoàn bị. Nhưng, đồng thời, chuyện đó cũng cho ta biết được một hoàn bị vốn là chung cho mọi hữu thể, đó là esse. Esse siêu việt bất cứ hoàn bị nào khác vì, theo cách loại suy

Căn Nguyên Tính Siêu Hình Học: Nhận Thức Về Tính Nhân Quả Đích Thực

Sau khi nghiên cứu cấu trúc nội tại của hữu thể, và những khía cạnh siêu nghiệm của nó, giờ đây chúng ta chú ý đến khía cạnh khác của một sự vật, theo mức độ nó ảnh hưởng đến hiện hữu của một cái khác: đó là khía cạnh nhân quả.

Cấu Trúc Siêu Hình Của Hữu Thể: Nguyên Lý Cá Thể Hóa

Chúng ta hiểu rằng những loài “phổ quát” thì không hiện hữu độc lập; ta chỉ thấy có những cá thể đặc thù quanh mình. Có nhiều cá thể trong cùng một loài, nhưng chúng lại phân biệt nhau.

Các Siêu Nghiệm Siêu Hình Học: Cái Đẹp

Định nghĩa cái đẹp không phải là điều dễ dàng. Thánh Thomas đã miêu tả cái đẹp nhờ những hiệu quả của nó, khi ngài nói rằng “cái đẹp là cái mà hễ nhìn thấy là thích” [= gây dễ chịu khi nắm bắt nó]

Cấu Trúc Siêu Hình Của Hữu Thể: Yếu Tính Của Một Hữu Thể

Sau khi đã nghiên cứu về hiện thế và tiềm năng, giờ đây chúng ta có thể xem xét kỹ càng hơn về hạt nhân của hữu thể. Một trong những phạm trù, bản thể, là cơ sở và nền tảng cho mọi thứ khác

Các Siêu Nghiệm Siêu Hình Học: Thiện Hảo

Vậy thiện hảo thêm điều gì cho “hữu thể”? Điều này giúp chúng ta xác định chính xác bản chất của thiện hảo, có nghĩa là, khía cạnh đặc trưng cho khái niệm này, một khía cạnh mặc nhiên trong khái niệm “hữu thể”

Cấu Trúc Siêu Hình Của Hữu Thể: Cấu Trúc Hiện Thể - Tiềm Năng Của Hữu Thể

Chúng ta có được một nhận thức sơ khởi về hiện thế và tiềm năng nhờ việc phân tích chuyển động hoặc biến đổi. Vì quan niệm cứng ngắc về hữu thể như là một và bất biến

Các Siêu Nghiệm Siêu Hình Học: Chân Lý

Chân lý là điều gì đó chủ yếu được gán cho những phán đoán của trí tuệ. Chẳng hạn, chúng ta nói rằng một con người đã nói lên sự thật, hoặc một mệnh đề là thật.

Tìm Lại Ngôi Vị Tính Trong Hiện Hữu Con Người Dưới Cái Nhìn Của Siêu Hình Học

Con người là đối tượng chung cho nhiều lãnh vực và cũng là đề tài suy tư của nhiều nhà tư tưởng. Nhân loại vẫn không thôi tự hỏi về chính mình: “Con người là ai? Cuộc sống này có ý nghĩa gì?”

Các Siêu Nghiệm Siêu Hình Học: Tính "Đơn Nhất" Của “Hữu Thể”

Các sự vật có sự cố kết nội tại theo nhiều cấp độ khác nhau. Tính đơn nhất của một bản thể, của một gia đình, của một xã hội dân sự, và tính đơn nhất của một sản phẩm mỹ nghệ, thì không hoàn toàn như nhau.

Cấu Trúc Siêu Hình Của Hữu Thể: Các Phạm Trù

Bản thể và các phụ thể là những cách thức hiện hữu cơ bản mà mọi thực tại đều có thể giản lược vào. Mặc dù những hoàn bị phụ thể cho thấy một sự đa dạng đáng kể, ta vẫn có thể xếp loại chúng thành 9 nhóm.

Các Siêu Nghiệm Siêu Hình Học: Những Khía Cạnh Siêu Nghiệm Của “Hữu Thể”

Khái niệm “hữu thể” xâm nhập bất cứ loại tri thức nào mà ta thủ đắc, giống như cách thức mà ý tưởng về sự sống soi sáng tất cả những khái niệm của nhà sinh học.

Cấu Trúc Siêu Hình Của Hữu Thể: Bản Thể Và Phụ Thể

Trong số những cách thức hiện hữu, chúng ta nhận thấy có bản thể và nhiều phụ thể, những thứ đó kiến tạo nên những cách thức hiện hữu nền tảng của mọi thụ tạo.

Cấu Trúc Siêu Hình Của Hữu Thể: Chủ Thể Hiện Hữu Độc Lập

Các chủ thể hiện hữu độc lập là những thực tại cá biệt được xét trong toàn tính của chúng, có đặc điểm phân biệt là sự hiện hữu độc lập, có nghĩa là việc chiếm hữu nội tại sự hiện hữu khiến cho mỗi sự vật là thực hữu trong toàn thể của nó.

Catechesis.Net