• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Nhập Các Thư Thánh Phaolô

Chúng ta biết về cuộc đời thánh Phaolô hơn bất cứ một Tông đồ nào kể cả Phêrô và Gioan, nhờ vào 2 nguồn tài liệu là sách Cv và chính các thư của Người.

 
Catechesis.Net