• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu Dưới Ngòi Bút Của Tác Giả Tin Mừng Luca

Bài trình thuật Thương Khó của Đức Giêsu trong Tin Mừng theo tác giả Luca, một Tin Mừng mà chính soạn giả đã quả quyết là được soạn thảo theo phương pháp sử học cổ điển thời ấy

 

Lc 2,16-21: Các Mục Đồng Viếng Thăm Hài Nhi Giêsu

Các mục đồng, những người bị xếp vào hạng ô uế và bị xã hội Do Thái khinh bỉ, đã đi theo sự hướng dẫn của dấu chỉ; họ thấy ông Giuse, bà Maria và Hài Nhi. Sau đó, họ truyền đạt lại sứ điệp. Tất cả những ai nghe biết đều ngạc nhiên.

Lc 17,5-10: Lòng Tin Và Thái Độ Sẵn Sàng Phục Vụ

Đức Giêsu đã trả lời các tông đồ không phải bằng cách cho một định nghĩa về đức tin, nhưng bằng cách ca ngợi sức mạnh của lòng tin, với những hình ảnh có vẻ phi lý; Người nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của đức tin.

Lc 23,35-43: Đức Vua Cũng Là Đấng Cứu Thế Chịu Đóng Đinh

Như thế, câu viết trên bản án đầy vẻ bôi bác, “Đây là vua dân Do Thái”, lại đạt được nội dung đích thực: Đức Giêsu đúng là Vua Cứu Thế; Người đi vào Vương Quốc của Người và đưa vào đó tất cả những ai tín thác nơi Người.

Lc 16,19-31: Cuộc Sống Trần Thế Không Phải Là Tất Cả

Đức Giêsu mạnh mẽ loan báo rằng, cuộc sống trần gian không phải là tất cả và các hoàn cảnh hiện thời trong cuộc đời không đơn giản được lặp lại sau cái chết.

Lc 21,5-19: Diễn Từ Về Những Biến Cố Cuối Cùng

Bản văn này thường được gọi là “Diễn từ cánh chung” của Đức Giêsu bởi vì bài đề cập đến các “eschata”, “các sự sau cùng”, của Giêrusalem cũng như thế giới.

Lc 16,1-13: Biết Khôn Ngoan Tiên Liệu

Bản văn dường như mô tả một sự cố đã thật sự xảy ra. Người quản lý bị tố cáo là bất lương, nhưng chúng ta không được biết đích xác trong chuyện gì. Chúng ta chỉ biết là bây giờ, khi thấy hoàn cảnh của anh đã thành bấp bênh,

Lc 20,27-38: Thiên Chúa Là Thiên Chúa Của Kẻ Sống

Một lần nữa, Tin Mừng này lại tỏ ra là Tin Mừng về sự sống. Nhưng Đấng nói vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn về sự bất tử dành cho các thánh sẽ sống lại trong Chúa (x. Ga 11,25-26) cũng chứng tỏ rằng Người đang có nơi mình bí quyết của sự sống vĩnh cửu ấy.

Lc 15,1-32: Ba Dụ Ngôn Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

jesus-y-la-oveja-perdida

 Đoạn Tin Mừng chúng ta đọc hôm nay nằm trong phân đoạn độc đáo nhất của TM Lc (9,51–19,27): cuộc hành trình lên Giêrusalem. Trong cuộc hành trình này, có đám đông dân chúng đi theo Đức Giêsu.

Lc 19,1-10: Gặp Gỡ Ơn Cứu Độ

Trong khi mọi người khác không màng tới Zachaeus đang ở trong thế rất khôi hài, Đức Giêsu đã bày tỏ sự quan tâm đến ông bằng những cử chỉ và thái độ rất đơn giản, rất “người”: “đi tới chỗ ấy”, “nhìn lên”, “nói với ông”.

Lc 14,25-33: Những Điều Kiện Để Bước Theo Đức Giêsu

cn12tnc

Tác giả Tin Mừng thứ III lại giúp độc giả để ý đến bước tiến của Đức Giêsu lên Giêrusalem cũng như đến đám đông đang cùng đi với Người. Tác giả cho thấy Đức Giêsu nói về những điều kiện để làm người môn đệ đích thực

Lc 18,9-14: Thỏa Mãn Về Bản Thân Và Tin Tưởng Vào Thiên Chúa

Có những nhà chú giải cho rằng Đức Giêsu muốn ban một giáo huấn về việc cầu nguyện, hoặc về sự khiêm nhường, hay về việc cầu nguyện khiêm tốn. Trong thực tế, ta có thể theo ý kiến của đa số mà cho rằng Đức Giêsu ban một giáo huấn về hai kiểu sống nội tâm.

Lc 14,1.7-14: Thiên Chúa Phân Phối Các Chỗ Ngồi

Luca 1417 14

Khao khát danh dự và uy thế, ra sức đánh bóng hào quang của mình đều không có giá trị gì trước nhan Thiên Chúa. Chúng ta không được bận tâm về cái tôi của mình, vì đó là một thứ ích kỷ.

Lc 18,1-8: Thiên Chúa Đáng Tin Cậy

Ngay sau lời giáo huấn mang tính cánh chung của Đức Giêsu về [các] ngày của Con Người, tác giả Luca thêm một dụ ngôn để minh định điều Người đã nói, đó là Dụ ngôn Quan tòa bất chính (Lc 18,1-8).

Lc 13,22-30: Hành Trình Đi Tới Niềm Vui

Jesus-Puerta-2b

 

Đoạn văn này bắt đầu phần thứ hai (Lc 13,22–17,10) trong hành trình lên Giêrusalem Tin Mừng Luca tường thuật (Lc 9,51–19,28), trong đó có những lời Đức Giêsu tuyên bố về ơn cứu độ và về việc được nhận hay không được nhận vào Nước Thiên Chúa.

Lc 17,11-19: Gặp Gỡ Để Bày Tỏ Lòng Biết Ơn

Với giai thoại Đức Giêsu chữa mười người phong này (Lc 17,11-19), tác giả Luca bắt đầu phần thứ ba (Lc 17,11–18,14) của loạt bài tường thuật về cuộc hành trình lên Jerusalem

Catechesis.Net