• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khái Lược Về Sách A-Mốt

Nếu như đỉnh cao của nghệ thuật ngôn sứ là ở nơi Isaia, thì ở Amot là một ngôn sứ đầu tiên mà lời của ông được thu thập lại; là  người có khoa nói tốt.

 

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Ban Phúc Lành (9)

Nhờ phục hồi mối tình với Thiên Chúa mà họ được hứa ban phúc lành. Một trong những điều quan trọng nhất là trở về quê hương trước đây đã được hứa cho Israel qua tổ phụ Abraham và Môsê.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Chọn (4)

Đối với các tác giả sách Isaia, sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại đều có một mục đích chính.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa - Đấng Cứu Chuộc Và Tôi Tớ (8)

Đấng cứu chuộc Israel thường được các ngôn sứ diễn tả như sự kết nối với dự phóng do Thiên Chúa cứu độ nhân loại.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Sáng Tạo (3)

Dân Chúa được nhắc cho biết rằng Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa Sáng Thế, Ngài tạo dựng thế giới từ hư vô

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Cứu Độ (7)

Thiên Chúa phạt đứa con yêu dấu nhưng rồi Ngài cũng cứu thoát và vì vậy vị ngôn sứ này đã dâng lời tạ ơn chân thành

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Của Lịch Sử (2)

Chúng ta thấy các ngôn sứ Israel tin rằng lịch sử Israel và dân Chúa được tổ chức bền chắc nơi những miền đất của Thiên Chúa Israel.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Xét Xử (6)

Các ngôn sứ nhấn mạnh sự kiện này là dân Chúa đều là những kiến trúc sư của số phận đời mình. Thiên Chúa phạt họ vì những hình ảnh tội lỗi của họ.

Thiên Chúa Trong Isaia - God In Isaiah (1)

Thế giới của các ngôn sứ Israel là một thế giới gặp gỡ Thiên Chúa không như một Đấng xa lạ, nhưng luôn gần gũi, đó là điều tất yếu của một dân tộc.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Yêu (5)

Israel được các ngôn sứ nhắc lại rằng Thiên Chúa đã mời gọi họ và Ngài đã trung thành với mối tương quan đã được thiết lập xuyên suốt lịch sử của họ.

Catechesis.Net