• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Fides Quaerens Dialogum: Các Phương Pháp Thần Học Của Liên Hiệp Các Hội Đồng Giám Mục Á Châu

Thần học của FABC xây dựng nên một “biến cố” thần học cho các Giáo hội tại Á Châu, và tác dụng của nó trên Giáo hội và các Kitô hữu Á Châu ngày càng rõ ràng hơn. Trong khi sự chuyển đổi từ kiểu mẫu này đến kiểu mẫu khác không phải là sự cắt đứt, thì ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thần học của FABC, như là đức tin tìm kiếm đối thoại ba chiều, đã tạo ra một chuyển biến kiểu mẫu trong suy tư thần học khi các giám mục phản ánh và trả lời cho những khủng hoảng đang phát triển vốn gắn liền với Bối-Cảnh-Sống của Á Châu.

 

Các Mô Hình Giáo Hội Á Châu

Với việc định nghĩa Giáo hội như một cộng đoàn đức tin ở Á Châu, các Giám mục Á Châu đã khéo léo kết hợp một cấu trúc thần học và một phạm trù xã hội để diễn tả những chiều kích ngang và dọc, nhân loại và thánh thiêng của Giáo hội.

Mọi Người Được Kêu Gọi Nên Thánh Theo Hiến Chế Lumen Gentium

Cách đây ít ngày chúng ta đã mừng kỷ niệm 50 năm kết thúc Vatican II và cử hành năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta phải nói rằng, sự liên kết giữa chủ đề lòng thương xót và Công Đồng Vatican II là không có độc tài hay là không quan trọng.

Bản Tính Của Giáo Hội: Mầu Nhiệm Giáo Hội Qua Những Hình Bóng

The Lord is My Shepherd - Simon Dewey

 

Mầu nhiệm Giáo Hội phong phú và phức tạp đến nỗi không thể tóm gọn vào trong một công thức. Hơn nữa, vì là một mầu nhiệm, nên ngôn ngữ loài người, phát nguyên từ kinh nghiệm giác quan

Nguồn Gốc Giáo Hội: Chiều Kích Ba Ngôi Của Giáo Hội

Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự; vậy, Người cũng là căn rễ, là nền tảng của Giáo Hội. Hơn nữa, mạc khải đã cho thấy rõ chỗ đứng độc đáo của Giáo Hội trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Bản Tính Của Giáo Hội: Giáo Hội Là Môt Bí Tích

Giáo Hội ở trong Ðức Kitô như là bí tích hoặc dấu chỉ và là khí cụ của dây kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, và giữa toàn thể nhân loại”

Nguồn Gốc Giáo Hội: Giáo Hội Trong Mầu Nhiệm Thiên Chúa

Thần học ngày nay cũng đặc biệt lưu tâm đến mầu nhiệm Giáo Hội. Công Đồng Vatican II đã nhắn nhủ là cần phải biết để ý đến các thực tại trần thế

Bản Tính Của Giáo Hội: Giáo Hội Là Nhiệm Thể Chúa Kitô

Dân mới ấy của Thiên Chúa đã được thiết lập nhờ hy tế Ðức Kitô, được nuôi dưỡng bằng thịt và máu của Ngài, sống bằng chính sự sống của Ngài và như là hiện thân của chính Ngài ở trong lịch sử.

Giáo Hội Học: Giáo Hội Học Là Gì?

Ngay từ đầu Giáo Hội đã suy nghĩ về mình, đã ý thức cũng như đã có một quan niệm về mình. Giáo Hội học khởi đầu với ngày lễ Ngũ Tuần.

Bản Tính Của Giáo Hội: Giáo Hội Là Dân Thiên Chúa

Dân Thiên Chúa là danh hiệu đặc thù và ưu tuyển được Công Đồng Vatican II dùng để chỉ về Giáo Hội. Hiến chế tín lý về Giáo Hội dành cả chương hai cho chủ đề này.

Giáo Hội: Tôi Bộc Của Chúa Cha Và Của Nhân Loại

Giáo hội sống chiều kích mầu nhiệm của mình trong Chúa Kitô. Giáo hội thuộc về giai đoạn lịch sử được khai mở do biến cố phục sinh và hướng tới cỗ hoàn tất vạn sự trong vinh quang ngày quang lâm.

Nguồn Gốc Giáo Hội: Giáo Hội Duy Nhất

“Căn cứ vào nguồn gốc, Hội Thánh phải duy nhất: ‘Mẫu mực tối cao và nguyên lý của mầu nhiệm này là sự hiệp nhất trong Ba Ngôi của một Thiên Chúa duy nhất: Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần’.

Giáo Hội: “Một Thiên Đường Từ Trái Đất”

Các tài liệu gốc của Giáo hội cổ xưa vốn thường xuyên và rất nghiêm túc đề cập đến thừa tác vụ trong Giáo hội, vì, theo quan điểm xưa, như việc rao giảng Tin mừng, thừa tác vụ hoàn toàn thuộc về Giáo hội.

Nguồn Gốc Giáo Hội: Đức Giêsu Và Tiến Trình Thành Lập Giáo Hội

Giáo Hội là một dữ kiện lịch sử. Như bất cứ dữ kiện nào, Giáo Hội cũng có một tiến trình lịch sử với những giai đoạn: khởi đầu, phát triển và thành tựu.

Cuộc Nhập Thể Đầu Tiên Của Kitô Giáo

Các tỉnh Đông phương của Đế quốc La mã ở Tiểu Á thuộc Syrie và Ai cập là những thao trường của Giáo hội tiên khởi.

Nguồn Gốc Giáo Hội: Chuẩn Bị Giáo Hội Trong Cựu Ước

“Từ nguyên thủy, Giáo Hội đã được tiên báo bằng hình bóng, được chuẩn bị cách kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong giao ước cũ, và đã được thành lập trong thời cuối cùng”.

Catechesis.Net