• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đức Maria: Chứng Nhân Tin - Cậy - Mến

Trải qua bao thế kỷ, Đức Maria quen được trình bày như mẫu gương đức trinh khiết: nhân đức này trở thành tước hiệu của Người, “Đấng trọn đời đồng trinh”

 

Đức Maria, Mẹ Của Hội Thánh

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ước ao cho công đồng Vaticanô II tuyên bĐức Maria là “M ca Hi thánh, nghĩa là ca toàn th Dân Chúa, ca các tín hu cũng như ca các mc t. Chính Người đã tuyên b như vy trong din văn bế mc khóa hp th ba ca Công đồng (ngày 21.11.1964), và đồng thi yêu cu rng “t nay trđi, ước chi toàn th Dân Kitô giáo s cung kính và khn cu Đức Trinh n vi tước hiu êm đẹp đó”.

 

 

Ðức Maria: Một Tấm Gương Cho Giáo Hội Trong Mầu Nhiệm Vượt Qua

Chúng ta phải nhìn nhận rằng: trong Tân Ước, Ðức Maria được nói đến không nhiều lắm. Ít ra là không được thường xuyên như người ta mong ước nếu tính đến sự phát triển sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa trong Giáo Hội.

Đức Maria Với Thánh Linh

Đề tài có thể được phát biểu dưới hai công thức: “Thánh Linh với Đức Maria” hoặc “Đức Maria với Thánh Linh”. Tuy cả hai đều muốn nghiên cứu cùng một mối tương quan, nhưng công thức thứ nhất muốn nhìn tứ phía Thánh Linh (tác động của Thánh Linh trên Đức Maria), còn công thức thứ hai muốn nhìn từ phía Đức Maria (sự cộng tác của Người đối với Thánh Linh).

 

 

"Người Sẽ Thụ Thai Và Sinh Con Trai": Maria Mẹ Thiên Chúa

Những “bước” chúng ta thực hiện theo dấu chân Ðức Maria tương ứng khá chính xác với diễn tiến lịch sử như đã được các Tin Mừng viết về cuộc đời của Người.

Đức Trinh Nữ Maria, Từ Mẹ Thiên Chúa Đến Mẹ Các Dân Tộc

Đức Maria là một thiếu nữ Do Thái, điều ấy đã rõ. Nhưng từ khi cố trinh nữ ấy đã chấp thuận làm Mẹ Đấng Cứu Thế Giêsu Kitô qua tiếng Fiat “Xin Vâng”, cuộc đời cô đã chuyển sang một khúc quanh quan trọng. Người được mang danh hiệu Mẹ Đấng Cứu Thế ( Mater Redemptoris ) và còn hơn nữa Mẹ Thiên Chúa ( Theotokos), Mẹ Đức Chúa Trời, bởi  vì người con Mẹ cưu mang và sinh hạ chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. Công đồng Êphêsô năm 431 đã xác định niềm tin đó một lần cho mãi mãi. Ai không tin, không còn thuộc về Giáo hội Công giáo.

 

 

“Phúc Cho Người Là Kẻ Ðã Tin”: Maria Ðầy Lòng Tin

Những gì liên quan đến Ðức Maria và việc Ðấng Cứu Thế đến trong thế gian cũng mang tính chất như thế. Ðức Maria là ví dụ cho cách hành động không cân đối của Thiên Chúa

Kinh Mân Côi Với Dòng Đaminh

Như chúng ta nhận thấy rằng, hầu hết các ảnh tượng kính Đức Mẹ Mân Côi đều có thánh Đaminh (đôi khi còn thêm thánh Catarina) đi kèm. Tục truyền rằng, chính thánh Đaminh đã lãnh nhận cỗ tràng hạt từ Đức Mẹ, và đã đi “tuyên truyền” cho việc đọc kinh này.

Ðức Maria: Một Tấm Gương Cho Giáo Hội Trong Nhập Thể

Ðức Maria cũng là một bức thư của Thiên Chúa, vì Người là thành phần của Giáo Hội. Không những thế, Người không chỉ đơn thuần là một chi thể như các chi thể khác, mà còn là chính hình bóng của Giáo Hội

Đức Maria: Đặc Sủng Thánh Thần Đầu Tiên Trong Giáo Hội

Nếu có thể nói đến một ơn đặc biệt của Giáo Hội hôm nay thì phải nói đó là ơn liên hệ đến chính Chúa Thánh Thần.

Đức Maria Trong Mầu Nhiệm Của Đức Kitô Và Giáo Hội

Mẹ Maria không chỉ là một kênh và trung gian của lòng thương xót Chúa nhưng cũng là đối tượng và là người đón nhận nó đầu tiên. Mẹ không chỉ là người đã giữ lòng thương xót cho chúng ta nhưng cũng là người đầu tiên đã giữ lòng thương xót và là người được thương xót hơn bất kỳ ai.

Cùng Đức Maria Trông Đợi Chúa Thánh Thần Trong Nhà Tiệc Ly

Trong sách Tông Ðồ Công Vụ: “Hết thảy họ đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ và Ðức Maria, Mẹ Ðức Giêsu và các anh em Ngài” (Cv 1,14)

Hình Ảnh Tin Mừng Về Người Mẹ Đức Giêsu

Kitô giáo, theo mạc khải, không chỉ là một học thuyết. Trước hết là một biến cố: biểu lộ hành động của Thiên Chúa trong và qua lịch sử nhân loại.

Đức Maria: Mẹ Các Tín Hữu

Chúng ta cần xác định ngay từ đầu rằng, hai tước hiệu hay hai chân lý được bàn đến không nằm trên cùng một bình diện. “Mẹ Thiên Chúa” là một tước hiệu được định tín cách long trọng, dựa trên mẫu tính thực (maternité réelle)

Linh Đạo Theo Đức Maria

Một linh đạo theo Đức Maria mà không làm cho người ta cảm thấy được sự toàn diện của Thiên Chúa, tính cách nhưng không của tình yêu Người, đòi hỏi của Người muốn hiệp nhất chúng ta với Người

Ðứng Bên Khổ Giá Chúa Giêsu Có Đức Maria

Khi chiêm ngắm Ðức Maria trong mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta đã để trước mắt mình bức icóne được gọi là bức “Trinh Nữ dịu hiền” hay bức Trinh Nữ của Vladimir.

Catechesis.Net