• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thinh Lặng Và Cầu Nguyện

Sự thinh lặng không những chỉ cần thiết cho việc cầu nguyện, mà còn cần thiết cho sức khỏe tâm thần (những tiếng ồn ào của máy móc, âm thanh làm hại dây thần kinh không ít) cũng như cho tương quan xã hội (biết lắng nghe nhau).

 

Đời Sống Thiêng Liêng: Tự Do Và Tinh Thần Nghèo Khó

Mặc dầu “căn tính tâm linh của chúng ta thì cao trọng hơn của cải vật chất hay tài năng nhân loại, nhưng căn tính ấy cũng không kém mong manh và giả tạo”. “Kiêu ngạo khiến chúng ta khắt khe và thiếu kiên nhẫn với những kẻ không “hành động” như họ phải làm và cản trở kế hoạch và dự phóng của chúng ta”.

Sự Sung Mãn Của Đời Sống Chiêm Niệm

Khi người ta từ cuộc sống bon chen ồn ào ở chốn thị thành bước chân vào khuôn viên một Đan Viện chiêm niệm, điều đầu tiên chắc chắn người ta sẽ cảm nhận được là cả một không gian hoàn toàn thanh vắng yên tĩnh

Thách Đố Của Đời Sống Thánh Hiến Trong Thời Đại Ngày Nay

Đời sống thánh hiến nằm ngay ở giao điểm của sự đảo ngược Tin Mừng, nên có thể nói tất cả mọi “chi tiết” của đời sống thánh hiến đều phản ảnh một thách đố.

Hành Khất Trong Một Xã Hội Tiêu Thụ: Suy Tư Về Đặc Sủng Đaminh

Thế kỷ XIII, trong bối cảnh các tu viện và các hội kinh sĩ thuộc thành phố đều gắn liền với nhà thờ chính toà, thì các Dòng Hành Khất là một sự đổi mới.

Xã Hội Học Các Dòng Tu

“Tôn giáo” trong Xã Hội Học có thể dùng như tính từ hoặc như danh từ. Như tính từ, sociologie religieuse là một ngành của mục vụ, nhằm tìm hiểu tình hình thực hành đạo của một đơn vị

Cha Thánh Đaminh: Quản Trị - Linh Đạo - Tự Do

Tôi được đề nghị trình bày về chủ đề của giai đoạn chuẩn bị tổ chức Năm Thánh Dòng 2016: “Cha Đaminh: quản trị, linh đạo và tự do”. Cha Tổng quyền Bruno Cadoré, O.P. đã viết một lá thư rất hay về chủ đề này.

Chiêm Niệm: Cầu Nguyện - Nếp Sống - Thái Độ

“Chiêm niệm” có lẽ là một từ ngữ đặc thù của đạo Công giáo, chứ không thấy dùng trong các tôn giáo khác. Chiêm niệm được dùng để dịch từ “contemplatio” trong tiếng Latinh (chuyển sang tiếng Pháp và tiếng Anh là “contemplation”).

Những Động Lực Truyền Thống Trong Đời Sống Tu Trì

Trước khi đi vào suy tư nhân học đúng nghĩa về đời sống tu trì, ta cần lược qua những động lực xưa nay vẫn được gán cho đời sống đó, để xem chúng phù hợp đến đâu

Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu: Tác Phẩm “Linh Đạo”

Nói đến các tác phẩm của thánh Thérèse Lisieux, còn gọi là Thérèse Hài Đồng Giêsu, quý vị sẽ nghĩ ngay đến truyện “Một Tâm Hồn” .

Tính Ngôn Sứ Hiện Nay Của Đời Sống Thánh Hiến

Xem ra những vấn đề của “quý tu sĩ nam nữ” thường không có liên can cho lắm với những linh mục “triều”, đặc biệt những vấn đề liên quan đến linh đạo, đời sống, sứ mạng, có chăng chỉ là những liên hệ trong công việc mục vụ và truyền giáo,…

Đời Sống Thiêng Liêng

Spiritualis là tính từ, gốc bởi danh từ spiritus (cũng như trong tiếng Pháp, spiritual bởi esprit hoặc tiếng Anh spiritual bởi spirit). Thế nhưng spiritus có nghĩa là gì? Nó có thể là: tinh thần, lý tưởng, thần khí, trần trí.

Những Khuôn Mẫu Của Đời Sống Thánh Hiến Trong Ngàn Năm Thứ Nhất

Việc áp dụng hình ảnh Bí tích Thanh Tẩy cho đời tu đã có ngay từ thủa ban đầu, khi trường hợp xảy ra cho một người dự tòng trở thành đan sĩ.

Sự Sung Mãn Của Đời Sống Đan Tu Chiêm Niệm

Khi người ta từ cuộc sống bon chen ồn ào ở chốn thị thành bước chân vào khuôn viên một Đan Viện chiêm niệm, điều đầu tiên chắc chắn người ta sẽ cảm nhận được là cả một không gian hoàn toàn thanh vắng yên tĩnh đầy linh thiêng thánh thiện.

Thế Nào Là Linh mục Trong Dòng Đaminh?

Phải hiểu chức Linh mục trong Dòng Đaminh như thế nào? Linh mục Đaminh là Linh mục thuộc về một “Dòng Tông Đồ” và phải được hiểu như thế.

Đời Sống Thánh Hiến Với Lời Khấn

Lời khấn là một lời hứa tự nguyện và có suy nghĩ, cam kết với Chúa, sẽ làm một điều gì tốt đẹp, một điều mà làm thì tốt hơn là không làm. Người khấn phải ý thức rằng nếu vi phạm lời khấn mình sẽ phạm một tội rất đặc biệt.

Catechesis.Net