• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lịch Sử Và Ý Nghĩa Của Việc Cử Hành Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Thánh Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô của Thiên Chúa, thuộc về giai đoạn cựu ước, nhưng cũng được tôn kính như những vị thánh vĩ đại đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo. Đức Giêsu, như Tin Mừng thuật lại, đã có những lời rất mực tôn vinh thánh Gioan: “Trong số những phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.”

 

Chu Kỳ Phụng Vụ Mùa Phục Sinh

«Trong Năm Phụng vụ, Giáo hội tưởng nhớ tất cả các mầu nhiệm của Đức Kitô, từ biến cố nhập thể cho đến ngày Hiện Xuống, và cho đến ngày trở lại của Thiên Chúa.

Sự Tương Quan Về Hai Lễ Chúa Hiển Linh Và Chúa Chịu Phép Rửa

Trong phần dẫn nhập của ngày lễ Hiển Linh, chúng ta hát : « Này đây Đấng Quân Vương xuất hiện (advenit), là Thiên Chúa, trong tay Người nắm giữ vương quốc, quyền năng và sự lãnh đạo thế giới ».

Mùa Vọng: Vài Điều Cần Biết Về Khía Cạnh Phụng Vụ

Giáo hội khởi đầu Năm Phụng vụ bằng thời gian Mùa Vọng. Thời gian này mang ý nghĩa : chuẩn bị mừng mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa,

Lễ Giáng Sinh và Hiển Linh Trong Phụng Vụ Công Giáo

Có hai chu kỳ lễ hội chính của năm phụng vụ được thể hiện qua chu kỳ mùa đông và mùa hạ, và được kiến tạo trên cùng một cách thức với hai chiều hướng : chiều đi lên và chiều đi xuống.

Lễ Kỷ Niệm Cuộc Vượt Qua Của Người Do Thái và Lễ Phục Sinh Của Kitô Giáo

Đối với các kitô hữu, ngày lễ Vượt Qua được đánh dấu bằng việc cử hành biến cố phục sinh của Đức Kitô. Công Đồng chung Nicée năm 325 đã ấn định việc cử hành lễ này vào Chúa nhật thứ nhất

Một Thoáng Mùa Vọng

Việc cử hành trọng thể adventus Domini (Chúa đến) lan rộng nhanh chóng và có sự tương hỗ giữa Đông phương và Tây phương.

Việc Tổ Chức Thánh Lễ Và Chọn Bài Đọc Trong Mùa Thường Niên

Ngoài những thời gian đặc biệt của chu kỳ phụng vụ, lịch phụng vụ Kitô giáo theo nghi thức Roma ghi nhận có hai chu kỳ phụng vụ mùa per annum : thường niên hay quanh năm

Vật Dụng Thông Thường Trong Các Nghi Thức Phụng Vụ

Các vật dụng phụng vụ -thường được gọi một cách nôm na là "đồ thánh", "đồ lễ", "đồ thờ"- là những vật dụng Phụng vụ dùng để chưng bày hoặc trực tiếp sử dụng trong việc cử hành Thánh lễ,

Thánh Lễ, Phải Chăng Là Một “Nghi Lễ”?

Thánh lễ là một nghi lễ, vì khi cử hành là thực hiện những cử chỉ và đọc những bản văn theo một trật tự đã được ấn định trước. Vậy, chúng ta sẽ khảo cứu thứ tự các nghi thức thực hiện trong một thánh lễ thông thường.

Phụng Vụ - Khung Cảnh Tuyệt Vời Của Lời Thiên Chúa

Khi coi Giáo Hội như "nhà của lời”, ta cần trước hết lưu tâm tới phụng vụ thánh, vì phụng vụ chính là khung cảnh tuyệt vời trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta

Phụng Vụ Mùa Thường Niên Và Các Lễ Trọng Kính Chúa

Trong bài “Mùa Thường Niên, việc tổ chức và chọn lựa thánh lễ và các bài đọc”, chúng ta đã nói đến những quy định của việc chon lựa thánh lễ và bài đọc tương ứng.

Catechesis.Net