• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nền Tảng Tân Ước Của Linh Đạo Linh Mục

Linh đạo là những kinh nghiệm sống động về niềm tin Kitô giáo, theo nghĩa phổ quát cũng như chuyên biệt. Linh đạo bao gồm: những cảm nghiệm về Thiên Chúa hay một hệ thống niềm tin và xác tín, bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc về bản thân mình và thế giới.

 

Chuẩn Bị Cho Việc Phục Vụ Trong Thừa Tác Vụ Linh Mục

Tân Ước lại nhìn vai trò của chúng ta một cách khác. Chủ công trình chính là Thiên Chúa hoặc Chúa Thánh Thần. Chúng ta là những viên đá. Đối với chúng ta, xây dựng nghĩa là được xây dựng.

Khái Quát Về Bí Tích Truyền Chức Thánh (Ordo)

Thánh Truyền minh chứng việc chính Thiên Chúa thiết lập phẩm trật Hội Thánh, việc chuyển giao quyền tư tế qua việc đặt tay và lời nguyện và nhờ đó mà được trao ban ân sủng nội tâm.

Lịch Sử Linh Đạo Các Linh Mục

Các sách báo tài liệu về đường nên thánh của các linh mục không thiếu; gần đây hơn cả là Tông huấn “Pastores dabo vobis” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bàn về việc đào tạo linh mục.

Linh Mục Đồng Hành Với Dân Chúa

Hai người trên đường đến Emmau vừa đi vừa chuyện vãn… và hơn nữa còn “bàn cãi” với nhau.

Huyền Nhiệm Ơn Gọi Linh Mục Nhìn Từ Ơn Gọi Của Abraham

Mỗi tiếng gọi, mỗi ơn gọi là một sự thể hiện cụ thể của tình yêu huyền nhiệm của Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã ‘bước vào’ lịch sử nhân loại và miệt mài tìm kiếm con người, không gì khác hơn là để yêu thương, trao ban chính mình.

Học Thuyết Tôma Và Thần Học Đương Đại Về Chức Linh Mục

Thánh Tôma đã định nghĩa chức linh mục thừa tác trong mối liên hệ với bí tích Thánh Thể, nghĩa là xét trong năng quyền thánh hiến mình và máu Chúa Kitô.

Linh Mục - Người Là Ai?

Từ công đồng Trentô đến nay, căn cước của linh mục thường được mô tả qua chức vụ tư tế (sacerdos): linh mục thay mặt Đức Kitô để dâng thánh lễ, giải tội và ban bí tích.

Catechesis.Net