• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bí Tích Hôn Nhân – Phụ Lục

Tầm quan trọng của gia đình (GĐ) có thể được phân tích dưới ánh sáng của mạc khải, hoặc theo lý trí. Trước tiên, chúng ta ôn lại những dữ kiện căn bản của Kinh thánh (Cựu ước và Tân ước), và sau đó, chúng ta sẽ phân tích nhờ sự suy tư lý trí.

 

 

 

Bí Tích Hôn Nhân – Phần III

Trước hết chúng ta hãy điểm qua cách thức cử hành hôn phối trải qua lịch sử, để hiểu biết việc “hội nhập văn hóa” của phụng vụ. Sau đó, chúng ta sẽ phân tích nghi thức phụng vụ hiện hành. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên quy tắc Lex orandi, lex credendi.

 

 

Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Hiến Chế Gaudium Et Spes Và Hôm Nay

Chúng ta đang đối diện với một bối cảnh toàn cầu về chương trình Kinh Thánh liên quan đến vấn đề tính dục, hôn nhân và gia đình. Làm sao chúng ta có thể hành xử với những hiện tượng nhức nhối hiện nay?

Bí Tích Hôn Nhân – Phần IIb

Trong chương vừa qua, chúng ta đã thu lượm các dữ kiện liên quan đến đức tin của Giáo hội về bí tích hôn nhân (auditus fidei). Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và những hệ luận của nó (intellectus fidei).

 

 

Thần Học Về Bí Tích Hôn Phối: Một Quá Trình Lịch Sử Phức Tạp

Không những được công nhận và chấp nhận mà thôi, hôn nhân còn được xã hội bảo vệ và chuẩn nhận bằng vô số những điều lệ, phong tục, quy phạm và điều luật thích ứng với những trường hợp khác nhau.

Bí Tích Hôn Nhân – Phần IIa

Những chương đầu tiên của sách Sáng thế cho ta thấy ý định của Đấng Tạo hoá dành cho hôn nhân: dấu chỉ của tình yêu, hợp tác với chương trình sáng tạo (GLCG 1604).

 

 

Cuộc Khủng Hoảng Hôn Nhân Và Phép Thánh Thể

Việc không cho phép rước lễ sẽ tiếp diễn suốt thời kỳ sống cuộc hôn nhân bất hợp pháp. Việc này không kỳ thị người ly dị tái hôn nếu đem so sánh với các tình huống bất trật tự khách quan hay gương mù gương xấu công khai nặng nề khác.

Bí Tích Hôn Nhân – Phần I

Đặc trưng của sự “liên kết vợ chồng” ở chỗ hai người nam nữ trở thành “một xác thể” (una caro), theo thuật ngữ của Kinh thánh (St 2,24; Mt 19,6). Thuật ngữ không chỉ giới hạn vào sự giao hợp sinh lý nhưng còn muốn nói đến một sự liên kết bền vững giữa người nam và người nữ, bao hàm chiều kích thể lý cũng như tinh thần.

 

 

Những Chặng Đường Tiến Triển Của Thần Học Về Hôn Nhân

Quan điểm của Do thái (tức là Kinh thánh Cựu ước) đặt nặng chiều hướng thánh thiêng của mối tương giao vợ chồng dựa theo luật Chúa.

Bí Tích Hôn Nhân – Giới Thiệu

Hôn nhân có thể được tìm hiểu dưới nhiều khía cạnh: lịch sử, nhân học, thần học, pháp luật, xã hội học, vv… Trong thần học, hôn nhân là đề tài cho nhiều chuyên ngành: Kinh thánh, thần học tín lý và luân lý, giáo luật, mục vụ. Chúng ta chú trọng cách riêng đến khía cạnh tín lý (bí tích) kèm theo phụng vụ và giáo luật.

 

 

Đàn Ông Và Đàn Bà: Khác Nhau Và Bổ Túc Cho Nhau

Đức GH Gioan Phaolô II từng viết rằng “chức phận đàn bà và chức phận đàn ông bổ túc cho nhau không chỉ theo quan điểm thể lý và tâm lý, mà còn theo quan điểm hữu thể học nữa.

Tính Bổ Túc Giữa Người Nam Và Người Nữ Theo Quan Điểm Của Do Thái Và Kitô Giáo

Một chứng từ rõ ràng khác của Thánh Kinh đối với sự bình đẳng này tìm thấy nơi vị trí của người nam và người nữ được cứu chuộc trong Chúa Kitô. Trong thư gửi tín hữu Galatians 3:28 cho thấy rõ: các phân biệt theo phái tính không có liên hệ gì tới thế đứng và công phúc ta có trong Chúa Kitô.

Thần Học Về Thân Xác Và Hoạt Động Tính Dục

Tính dục là một chiều kích quan trọng và mầu nhiệm của đời sống chúng ta. Thời đại ngày nay người ta để nó “lộ” ra nhan nhản có khi đến mức trơ tráo và bão hòa. 

Linh Đạo Tình Yêu Vợ Chồng

Niềm vui của Tình yêu vợ chồng đã được biểu lộ một cách công khai qua nghi thức hôn phối. Nghi thức này nhắc nhớ và đòi buộc hai bạn đời những gì khi chính thức tuyên bố và nguyện hứa yêu nhau? Những điều tuyên bố và nguyện hứa yêu nhau nào? Những lời tuyên bố và nguyện hứa yêu nhau đã tạo thành một linh đạo tình yêu nào?

Bí Tích Thánh Thể: Kiểu Mẫu Trong Mầu Nhiệm Bí Tích Hôn Nhân

"Bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch của hôn nhân Kitô giáo... Chính trong hy lễ của Giao ước mới và vĩnh cửu ấy mà các đôi bạn Kitô hữu tìm được nguồn mạch tuôn trào

Tình Yêu Phong Nhiêu

Phong nhiều là khả năng của một người tạo ra sự sống dồi dào, làm cho sự sống thêm phong phú, nảy nở. Nơi hôn nhân là sự truyền sinh, tạo ra sự sống của một con người mới.

Catechesis.Net