• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên - phần cuối

Ân sủng không phá đổ tự nhiên, nhưng chữa lành, củng cố và đưa nó tới sự thành toàn viên mãn của nó. Hệ luận là, ngay cả khi luật tự nhiên là sự diễn tả của lý trí chung đối với tất cả mọi người và trên bình diện triết học, nó được trình bày một cách mạch lạc và đúng đắn, thì nó cũng không xa lạ với trật tự ân sủng. Những đòi hỏi của luật tự nhiên vẫn luôn hiện diện và hoạt động trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử cứu độ ngang qua những gì nhân loại trải qua.

 

Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên - phần III

Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, là nguồn tự do và siêu việt của tất cả các hữu thể khác. Từ nơi Người, chúng nhận lấy, một cách “có chừng mực, đã tính toán và cân nhắc” (Kn 11, 9), một hiện hữu theo bản tính; bản tính đó xác định chúng. Vì vậy, các thụ tạo là sự hiển dung của Đấng khôn ngoan sáng tạo, của Logos khởi nguyên; nơi các thụ tạo, Logos bày tỏ và biểu lộ chính mình.

Luật Luân Lý (3)

Trong thần học kinh viện, theo định nghĩa của thánh Tôma, luật là một quy định của lý trí nhằm phục vụ công ích, do người có trách nhiệm với cộng đoàn ban hành (x. Saint Thomas, S.T, I. II, q. 90, a. 4).

Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên - phần II

Một khi chân nhận khẳng định nền tảng, mà nó dẫn chúng ta đến với trật tự luân lý - “Phải làm điều tốt và tránh điều xấu”, chúng ta xét xem sự nhìn nhận về các giới luật nền tảng mà chúng điều khiển hành vi của con người diễn ra như thế nào nơi chủ thể. Sự nhìn nhận đó không hệ tại ở việc xem xét một cách trừu tượng bản tính con người, cũng không hệ tại ở việc cố gắng khái niệm hóa, điều này tạo ra sự khác biệt giữa những lý lẽ của triết học và thần học.

Luật Luân Lý (2)

Cách chung trong Cựu Ước khi nói đến lề luật là người ta liên tưởng ngay đến Torah. Torah là Ngũ thư, năm quyển sách đầu tiên trong Cựu Ước.

Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên - phần I

Có chăng tồn tại các giá trị luân lý khách quan, mà xét ở mức độ chúng liên kết tất cả mọi người và mang đến cho họ bình an và hạnh phúc? Chúng là những giá trị nào? Làm thế nào để nhận biết chúng? Làm thế nào để thực hiện chúng trong đời sống cá nhân và cộng đồng? Những câu hỏi khôn nguôi về điều tốt và điều xấu này, ngày hôm nay càng khẩn thiết hơn bao giờ hết, xét vì mọi người ngày càng nhận thức hơn về sự hình thành một cộng đồng nhân loại duy nhất.

Luật Luân Lý (1)

Theo kinh nghiệm bình thường, ai cũng đều nhận thấy trong bất cứ một tổ chức xã hội quy củ, hay trong những tổ chức mang tính cộng đoàn nào cũng đều có luật lệ.

Những Vấn Đề Luân Lý Hiện Nay Theo Thông Điệp Veritatis Splendor

Các vấn đề luân lý gầy tranh luận nhiều nhất hiện nay là những vấn đề nào? Các xu hướng của thần học luân lý hiện nay như thế nào? Chúng ta có thể tìm thấy các câu trả lời trong Thông điệp Veritatis splendor của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Những Đặc Trưng Của Luân Lý Kitô Giáo

Tuy Va-ti-ca-nô II không trả lời trực tiếp cho câu hỏi (có một nền luân lý riêng của Ki-tô giáo hay không), nhưng ta có thể thấy lời giải đáp trong những văn kiện khác nhau.

Thần Học Luân Lý Sau Công Đồng Vatican II: Những Công Trường Thi Công

Công Đồng Vatican II mong muốn có một nền thần học luân lý mang tính hiện sinh, lịch sử hơn, và nhất là chú trọng đến con người trong viễn tượng lịch sử cứu độ.

Việc Xét Mình Với Luật Luân Lý Trong Giao Ước Mới

Tại sao đã gọi “Luật điều Hội thánh”, mà không kêu “Luật Thiên Chúa” luôn? “Điều răn” hay Giới, Giới răn nói về điều phải tránh, chứ không điều phải giữ (gọi là Quy)

Có Buộc Phải Giữ Hết Các Mệnh Lệnh Luân Lý Của Tân Ước Không?

Một trong những yêu sách của thần học luân lý là phải tìm về Kinh Thánh để khám phá ra những tiêu chuẩn cho cách cư xử, chứ không phải chỉ dựa vào các triết gia, các học giả.

Luân Lý Theo Tinh Thần Thánh Tôma Aquinô Và Linh Đạo Tôma Về Việc Học Hành

Luân lý của thánh Tôma khi bàn về việc học hỏi nghiên cứu, studium, theo nghĩa rộng nhất của từ này, không chỉ nhắm đến những người làm công việc suy tư và giảng dạy

Luân Lý Về Tội Lỗi: Biện Phân Các Loại Tội

Hiện nay, người ta có khuynh hướng nhấn mạnh đến “luật lớn lên” trong luân lý. Người Kitô hữu chỉ thực sự tiến bộ trong đời sống tôn giáo khi luôn tìm hiểu và thực hành những bổn phận Chúa dạy làm.

Kitô Giáo Có Một Nền Luân Lý Riêng Không?

Bài giảng trên núi, cách riêng là tám mối phúc thật, là những yêu sách phải thực hiện để vào Nước Trời, chứ đâu phải là nhiệm ý!

Luân Lý Về Tội Lỗi

Cuộc sống và cuộc khổ nạn của Đức Kitô là cuộc chiến chống lại tội lỗi và sự hủy diệt của nó. Còn cái chết và sự phục sinh của Ngài là dấu chỉ sự chiến thắng trên tội lỗi (x. Rm 8,3; Dt. 2,17).

Catechesis.Net