• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luật Tự Nhiên Và Đối Thoại Văn Hóa

Trải qua lịch sử, đã có nhiều quan niệm khác nhau về “luật tự nhiên”3. Có lẽ do sự khác biệt ấy cho nên nó được hiểu và dịch nhiều cách trong tiếng Việt. Thực vậy, thuật ngữ lex naturalis (tiếng Latinh, hoặc loi naturelle tiếng Pháp, natural law tiếng Anh) có thể chuyển dịch là: “luật tự nhiên, luật thiên nhiên, luật bản nhiên”, tùy theo sự giải thích ý nghĩa của danh từ “natura” (hay nature trong tiếng Pháp-Anh): bản chất, bản tính, bẩm sinh, tự nhiên, thiên nhiên, đương nhiên, tất nhiên,...

 

Những Vấn Đề Luân Lý Hiện Nay Theo Thông Điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý

Nền luân lý của con người thời đại hôm nay đang trên đà suy thoái; những cảm thức về giá trị luân lý ngày càng lu mờ. Vì thế, Giáo Hội hôm nay, cũng như tất cả mọi tín hữu được kêu mời đảm nhận công cuộc tân Phúc Âm hóa, được kể là một trong những thách đố lớn lao nhất của lịch sử Giáo Hội. Công cuộc tân Phúc âm hóa được thực hiện bằng việc vừa loan báo Tin Mừng vừa trình bày giáo huấn về luân lý. 

Đức Tin Theo Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Đức thánh cha Bênêđictô XVI mời gọi chúng ta học hỏi sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (viết tắt: GLCG). Chúng ta có thể xem tác phẩm này như là nguồn mạch để đào sâu đức tin của Hội thánh Công giáo.

Sự Biện Phân Thần Khí Theo Thánh Phao-Lô

Sự phân định thần khí xảy ra khởi đi từ nội dung thần học và luân lý của Tin Mừng này mà thánh Phao-lô loan báo: «Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10, 9 ; cf. 2Cr 4, 5). Miệng tuyên xưng điều có trong lòng, nghĩa là trong tư tưởng, trong những dự định ; và tấm lòng khơi nguồn cảm hứng cho những lời nói.

Đức Thánh Cha Benedict XVI Và Năm Đức Tin

Năm Đức Tin được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI khởi xướng qua việc công bố Tông Thư Tự Sắc Porta Fidei (Cánh Cửa Đức Tin)

Đào Luyện Lương Tâm

Có nhiều người xem lương tâm luân lý là một điều gì đó riêng tư, nội tại, mang tính cách chủ quan và không ai có quyền phê bình hay chỉ trích. Thậm chí người ta còn nghĩ có thể tìm ra lý lẽ thỏa đáng cho cách nhìn này trong sách GLHTCG.

 

 

Đức Tin Mang Lại Cho Ta Những Gì?

Chính đức tin Kitô giáo giúp chúng ta nhìn thấy được hình ảnh Thiên Chúa trong mọi anh chị em đồng loại của mình để hết lòng yêu thương, giúp đỡ và tôn trọng họ, kể cả những anh chị em đau ốm tật nguyền,

Hy Vọng

Trong ba nhân đức hướng Chúa, đức cậy ít được nhắc đến hơn cả, có lẽ bởi vì người ta quan niệm rằng tất cả nòng cốt của đời sống Kitô hữu được tóm lại vào hai mối: “những điều phải tin” và “những điều phải giữ” (tín lý - luân lý); như vậy đức tin và đức mến đã đủ rồi, đức cậy trở nên thừa thãi. Người ta quên rằng Kitô giáo còn mang chiều kích tương lai nữa, và đó là vai trò của đức cậy.

 

Tuyên Xưng Chân Lý Kitô Giáo Trong Một Thế Giới Đa Nguyên Theo Quan Điểm Của Đức Benedict XVI

Làm thế nào trình bày tư tưởng của đức đương kim giáo hoàng, mới lên ngôi chưa được một năm rưỡi (19/4/2005), và mới phát hành một thông điệp “Deus caritas est”?

Niềm Hy Vọng Nơi Người Kitô Hữu

Vào quãng thời gian này cách đây 1 năm, tôi có dịp ghé thăm các cộng đoàn Kitô hữu tại Iraq, với một người anh em cùng Dòng người Mỹ là anh Brian Pierce, O.P. Chúng tôi mong sẽ củng cố niềm hy vọng cho họ.

Đức Vâng Phục Trong Truyền Thống Công Giáo Dưới Khía Cạnh Lịch Sử

Truyền thống trong Giáo Hội Công giáo đề cao đức vâng phục. Giáo hội nhìn nhận rằng “tuân phục là thái độ căn bản của con người trước nhan Thiên Chúa, chủ tể vạn vật.

Bản Chất Đức Tin

Tin là chấp nhận một điều không thấy không biết. Phi lý chăng, con người có lý trí mà lại đi chấp nhận một điều mình không biết, không thấy?

Nhân Đức Tiết Độ Theo Thánh Kinh

Triết gia Marcus Tillius Cicero đã nói: “tránh những gì thái quá, xin để cho tiết độ hướng dẫn bạn. Chìa khóa của niềm vui và hạnh phúc đích thật chính là sự tiết độ”.

Nhân Đức Và Nhân Đức Đồi Thần

Thánh Augustinô, khi nói về nhân đức phú bẩm thì nói : “Nhân đức là một phẩm chất tốt của linh hồn giúp cho con người sống tốt và không làm điều xấu, phẩm chất này do Chúa ban, mà không cần đến sự giúp đỡ của con người.”

Đức Can Đảm Trong Thánh Kinh (2)

Tân Ước không còn thuật lại những cuộc giao chiến bằng vũ khí để chiếm đất hay bảo vệ lãnh thổ, mà chỉ nói tới một cuộc chiến đấu khác: chiến đấu chống lại với tội lỗi và sự dữ.

Đức Tin Trong Thần Học

“Đức tin trong thần học” có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Thần học vốn được quan niệm như là “sự suy tư về đức tin” (cogitatio fidei).

Catechesis.Net