• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giáo Hội Chính Thống Nga Trải Qua Lịch Sử

Lịch sử của Giáo hội Chính Thống Nga có nhiều điều khá độc đáo. Thứ nhất, lịch sử này chỉ mới được một ngàn năm: như vậy thật là “non trẻ” khi so sánh với nhiều Giáo hội khác ở châu Âu đã lãnh nhận Tin mừng ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Thứ hai, lịch sử này gắn liền với lịch sử của dân tộc Nga (Rus’): dân tộc này thành hình kể từ khi vị lãnh đạo trở lại Kitô giáo, và những thăng trầm của dân tộc cũng đều ảnh hưởng đến lịch sử của Giáo hội. Thứ ba, vì thế, sự phân chia các giai đoạn lịch sử Giáo hội Nga không thể dựa theo những tiêu chuẩn như các quốc gia khác ở châu Âu (Thượng cổ, Trung đại, Cận đại, Hiện đại)

 

 

Martin Lutero Trong Sử Học Công Giáo Và Trong Giáo Hội Công Giáo Hiện Nay

Hình ảnh của Lutero do Cochlaeus trình bày đã ảnh hưởng đến sử học công giáo cho đến thế kỷ XX; các nhà thần học và sử học đã lặp đi lặp lại những luận cứ của Cochlaeus đầy thiên kiến và thù nghịch; và như thế đã tạo ra một bức tường chống đối Lutero về phía công giáo

 

Nguồn Gốc Kitô Giáo: Khung Cảnh Tôn Giáo Và Xã Hội Thời Đức Giêsu

Trước khi đi vào những chi mục về thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu, chúng ta hãy nhìn qua bối cảnh xã hội của Palestin vào những năm đầu của kỷ nguyên Kitô giáo.

Nguồn Gốc Kitô Giáo: Sứ Vụ Của Đức Giêsu

Sau khi đã tìm hiểu bối cảnh xã hội và tôn giáo của Palestin, cũng như các nguồn sử liệu về nguồn gốc lai lịch của Đức Giêsu, chúng ta đi vào vấn đề then chốt đó là: “Sứ vụ của Đức Giêsu”. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa trọng tâm sứ mạng của Người, tóm lại trong từ ngữ: “Nước Thiên Chúa”.

Nhận Định Lại Về Huyền Thoại "Đêm Trường Trung Cổ"

Trung Cổ là thời bị hiểu lầm nhiều nhất, tận cho tới ngày nay. Một sự tổng hợp giữa phong trào phản giáo hoàng của Thệ Phản, phong trào phản giáo sĩ của Cách Mạng Pháp và phong trào Ánh Sáng chủ duy lý đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm cho thời Trung Cổ

Nguồn Gốc Kitô Giáo: Nguồn Sử Liệu Về Cuộc Đời Đức Giêsu

Một câu hỏi đầu tiên được đặt lên là: dựa vào những tư liệu nào để thu thập chi mục về cuộc đời của Người? Có lẽ đa số các Kitô hữu sẽ trả lời ngay rằng: dựa vào bốn quyển Phúc Âm chứ còn phải cần gì tìm đâu xa xôi nữa!

Ba Cuộc Hội Nhập Văn Hóa Thất Bại Trong Lịch Sử

Matteo Ricci sống và chết trước khi Bộ Truyền Bá Đức Tin (Propaganda Fidei) được thành lập, nhưng những thành tựu của ông đã khơi lên cuộc tranh luận gay gắt sau khi ông mất

Catechesis.Net