• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Truyền Thông Với Tâm Thế Hy Vọng

Vì mỗi người đều là chủ thể truyền thông nên câu hỏi đặt ra là: chúng ta nói gì, viết gì trên mạng toàn cầu? Nói gì và viết gì lại tùy thuộc cách chúng ta nhìn thực tại. Thật vậy, vấn đề không chỉ là những sự kiện và thực tại đang diễn ra nhưng còn là cách chúng ta nhìn thực tại, là cặp kính chúng ta dùng để nhìn thực tại

 

Truyền Thông Qua Lăng Kính Của Giáo Hội Học

Giáo Hội đã sử dụng các phương tiện truyền thông của xã hội từ truyền khẩu, viết sách trên giấy da, giấy cói cho đến khi xuất hiện kỹ thuật in ấn và nhất là mạng lưới truyền thông Internet hiện nay, để loan truyền Tin Mừng cứu độ cho mọi người

Luân Lý Trong Thế Giới Internet Hôm Nay

Luân lý và đạo đức trong truyền thông là một lãnh vực vượt xa những quan tâm của Giáo Hội, cho đến cuối thập niên 1970 chỉ có 15 cuốn sách và 68 giáo trình viết về đề tài này

Giáo Luật Với Truyền Thông Xã Hội

Truyền thông xã hội (Communicatio Socialis) là thuật ngữ chỉ hoạt động  truyền tải thông tin giữa các chủ thể trong xã hội với nhau. Trong đó, người ta sử dụng những phương tiện tự bản tính không những có thể liên hệ và ảnh hưởng đến từng người

Đạo Đức Truyền Thông

Thế giới ngày nay được cho là “thời đại của thông tin”, với những thuật ngữ: “bùng nổi thông tin”, “xã hội thông tin”,… Hiện tượng này đã bắt đầu xảy ra vào những thập niên cuối của thế kỷ XX.

Thinh Lặng Để Truyền Thông Một Cách Đọc Sứ Điệp Truyền Thông 2012 Của Đức Thánh Cha Benedict XVI

Để nghe bằng con tim, điều tiên quyết là phải thinh lặng. Thinh lặng tạo không gian tự do cho người khác lên tiếng. Thinh lặng tạo khoảng trống để có thể đón nhận người khác.

Đạo Đức Internet - Nguyên Tắc Phán Đoán Căn Bản

Nền tảng chính của những thay đổi này là kinh tế và cuộc cách mạng đang diễn ra trong phương tiện truyền thông toàn cầu, một phương tiện đang có khuynh hướng biến thế giới thành Làng Toàn Cầu (Global Village) .

Người Làm Công Tác Truyền Thông: Thừa Tác Viên Mới Trong Công Cuộc Truyền Giáo Mới

Khi nhắc đến mục vụ truyền thông, cũng nên ghi nhận vài động từ liên hệ được khởi đầu bằng chữ “truyền”.

Truyền Thông Trong Năm Đức Tin

Trong thời đại truyền thông, mỗi ngày chúng ta đón nhận biết bao thông tin. Gắn với những thông tin đó là lập trường, quan điểm, kể cả sức ép tâm lý và xã hội.

Sự Tiện Ích Của Computer Và Internet

Nối đường dây điện thoại vào computer, connect vô Internet, người ta bắt liên lạc với cả thế giới mà hầu như không phải tốn kém gì nhiều cho lắm.

Truyền Thông Công Giáo Việt Nam Cơ Hội Hay Thách Đố?

Từ trước đến nay, các phương tiện Truyền Thông Xã Hội vẫn được Giáo Hội quan tâm rất nhiều vì tầm ảnh hưởng lớn lao của chúng trên mọi bình diện cuộc sống.

Ảnh Hưởng Của Các Phương Tiện Truyền Thông Trong Đời Sống Nhân Loại Hôm Nay

Các Giáo huấn rất phong phú của Giáo Hội luôn mời gọi mỗi tín hữu có sự thận trọng để thấy rõ những hệ quả - tiềm năng của phương tiện truyền thông và đáp trả cách sáng tạo cho những cơ hội và thách đố của nó

Catechesis.Net