Đức Maria: Chứng Nhân Tin - Cậy - Mến

Trải qua bao thế kỷ, Đức Maria quen được trình bày như mẫu gương đức trinh khiết: nhân đức này trở thành tước hiệu của Người, “Đấng trọn đời đồng trinh”

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Catechesis.Net