Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên - phần ...

Ân sủng không phá đổ tự nhiên, nhưng chữa lành, củng cố và đưa nó tới sự thành toàn viên mãn của nó. Hệ luận là, ngay cả khi luật tự nhiên là sự diễn tả của lý trí chung đối với tất cả mọi người và trên bình diện triết học, nó được trình bày một cách mạch lạc và đúng đắn, thì nó cũng không xa lạ với trật tự ân sủng. Những đòi hỏi của luật tự nhiên vẫn luôn hiện diện ...

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block

vwegweg   {youtube}dYE14czW4Og|670|450{/youtube}
cvafee     {youtube}TVtANzTM0Lg|670|450{/youtube}
vwefwe   {youtube}0JU825ROkNM|670|450{/youtube}
vfwefwe   {youtube}1FMbG_y84kw|670|450{/youtube}
cvasdfe   {youtube}9-TmYtM4toQ|670|450{/youtube}
vswgfaswegf   {youtube}XgD7mbtCppg|670|450{/youtube}
bvdsagfsa   {youtube}sDVxTNvuIkQ|670|450{/youtube}
“Xét theo phẩm giá, mọi người, vì là những nhân vị nghĩa ...

Catechesis.Net

Flash images